Přetočený tachometr

Při určování ceny ojetého vozidla je velice důležitý jeho celkový stav, který je posuzován podle několika kritérií. Těmito kritérii není jen jeho technický stav a rok výroby, ale hlavně četnost jeho používání, tedy míra jeho ojetí. Čím více je vozidlo užíváno, tím rychleji ztrácí svou hodnotu na trhu s automobily.

Aby prodejci zvýšili atraktivnost vozů s více najetými kilometry a tedy zvýšili i jeho cenu, uchylují se často právě k přetočení tachometru. Právě zde si totiž kupující může lehce ověřit pravdivost údajů, které jsou uvedeny v kupní smlouvě. Manipulace s tachometrem je velice snadná a právě proto jeho přetáčení v České republice stalo běžnou praxí.

Pachatel se však tímto jednáním protiprávně navyšuje jeho cenu, čímž se bezdůvodně obohacuje a uvádí kupujícího v omyl. Škoda, která je tímto jednáním způsobena nezahrnuje pouze rozdíl mezi zaplacenou částkou a skutečnou hodnotou vozidla, ale také škodu, která je způsobena horším stavem vozidla. V důsledku toho dochází k rychlejšímu opotřebení součástek a jejich dřívější výměně, než kupující očekával, čímž se zvyšují jeho náklady. Prodávající tímto jednáním, ale také ohrožuje bezpečnost a život kupujícího, neboť se předpokládá, že „Při předstíraném menším opotřebení vozidla na základě nižšího počtu najetých kilometrů je vozidlo v lepší kvalitě a v lepším technickém stavu, než je objektivní stav vozidla. Tato skutečnost může mít se zřetelem na účel motorového vozidla odvozeně vliv na bezpečnost silničního provozu.[1]

Do roku 2014, však takovéto jednání nebylo klasifikováno jako trestný čin, přestože v zahraničí tato praxe fungovala již několik let. Až Nejvyšší soud svým rozsudkem 8 Tdo 728/2014 ze dne 4.7.2014 podřadil takovéto jednání pod trestný čin spáchání podvodu. Jestliže pachatel prodává motorové vozidlo, u kterého upravil (tzv. přetočením) sám nebo prostřednictvím jiné osoby stav tachometru tak, aby vykazoval méně ujetých kilometrů, a v důsledku toho dojde k navýšení kupní ceny nejméně o částku 5.000,- Kč, kterou kupující, aniž by o uvedené změně věděl, zaplatí, jsou naplněny znaky trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku, neboť pachatel tím uvedl kupujícího v omyl, způsobil mu škodu nikoliv nepatrnou a sebe nebo jiného obohatil.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu již delší dobu zvažuje vytvoření zvláštního zákona, který by přímo upravoval postih přetáčení tachometru a klasifikoval by takovéto nabízené služby jako trestný čin. Od začátku roku 2015 byla již zpřístupněna na stránkách ministerstva dopravy databáze, kde si kupující mohou zkontrolovat skutečný stav tachometrů vozidel z České republiky. Údaje o vozidlech dovezených ze zahraničí se v databázi zatím neobjevují.

[1] Rozsudek Nejvyššího soudu sp. Zn. 8 Tdo 728/2014 ze dne 4.7.2014